Właścicile ziemscy

Każda z 25 miejscowości wchodzących w skład Gminy Dołhobyczów posiadała różnych właścicieli ziemskich, którzy to czasami zawierali związki małżeńskie pomiędzy sobą łącząc tym samym ówczesne majątki.
 • Chłopiatyn- pierwszym właścicielem był Mikołaj z Lubowa, który ją zastawił. Następnie w 1469 roku król Kazimierz Jagiellończyk nadał ją Marcinowi Ostrowskiemu, który sprzedał ją Dominikowi Chłopiatyńskiemu. Następnie wieś przechodziła w ręce Serbieczowskich, Herburtów, Karapczowskich, Dróżbiczów, Komorowskich, Steckich, Artymowiczów, aż wreszcie przeszła na własność Skarbu Państwa.
 • Chochłów – Pierwsza wzmianka o istnieniu miejscowości pochodzi z 1449 roku, jako właściciel wykazany był Klemens Stary z Chochlowa, następnym rodem władającym wsią byli Goździkowie herbu Gozdawa, następnie był Mikołaj Chmiel. W 1578 właścicielem ziemskim tu był Szymon Mirecki, od którego odkupił ją Brześciański, a w 1618 Wawrzyniec Johadyński. Następnymi włodarzami byli w kolejności Adam i Jan Rostkowski. Po niedługim czasie wieś przechodzi w ręce Joachima Drzewieckiego, a jako ostatni był Jan Krzyżanowski.
 • Dłużniów – pierwszym właścicielem był Mikołaj Łaźniewski, a później jego synowie Andrzej i Jan, w 1578 tytuł własności posiadał Buchowski, a następnie Ludwik Cieciszewski, który to odsprzedał majątek Siennickiemu. Kolejnymi włodzrzami byli w kolejności: Adam Bełżecki, Anna Cetnerowa z Bełżeckich, Michał Głogowski, Ludwik Ścibor-Rylski, jego syn Eustachy, a następnie syn Władysław. Jako ostatniego właściciela wsi wymienia się Henryka Rylskiego.
 • Dołhobyczów – Pierwszym właścicielem był Mikołaj Kinik, który sprzedał wieś Mikołajowi Mnichowi, a ten odsprzedał ją Ściborowi Rogali, po którym dziedziczył syn Mikołaj. Kolejnymi włodarzami byli Jan i Aleksander Komorowscy. W latach 1681-1682 wymienia się Radeckiego, Krajewskiego i Zaleskiego. Następnie przez pewien czas częścią ziem władali Skrzetuscy. W drugiej połowie XVIII w. Wioska przeszła w ręce Stróżewskich, od których odkupił ją Andrzej Rastawiecki. Po jego śmierci odziedziczyła ją wdowa Katarzyna, a następnie syn Ludwik i Edward. Od Rastawieckiego odkupił wieś Mieczysław Epstein, który sprzedał ją Stefanowi Świerzawskiemu. W 1928 majątek odziedziczyła Krystyna ze Świerzawskich, a ostatnim właścicielem był Eustachy Świerzawski.
 • Gołębie – Pierwszym znanym właścicielem był Jan Uhrynowski i jego żona Małgorzata, następnie Mikołaj Zbrożek i Żurawiński. W 1639 wieś była w posiadaniu Jakuba Leszczkowskiego, a następnie jego bratanka Marka. Kolejnym właścicielem był Karczewski, a później Franciszek Szczęsny Potocki, po którym Dołhobyczowem władała Aleksandra Morszczeńska. Kolejnymi właścicielami byli w kolejności: Zofia i Józef Stefanowiczowie, Franciszek Jeżewski, Julian i Nimfa Jeżewscy, Eufrozyna Jeżewska, Emma i Eustachy Świerzawscy, Władysław Świerzawski a po jego śmierci jego dzieci Eustachy, stefan, Władysław i Maria.
 • Honiatyn – Pierwszym właścicielem był Jan z Honiatyna, następnie Dzieduszycki i Felicjan Brześciański. W 1732 jako właściciela notowano Antoniego Pożgę po którym drogą posagu dziedziczył Dominik Cetner. Kolejnym włodarzem do śmierci był Benedykt Leszczyński, po którym dziedziczył syn Antoni, a następnie jego brat Wincenty Rulikowski. Po ojcu dziedzicem został Jan Rulikowski, po którym dziedziczyła córka Helena zamężna za Władysławem Kiełczewskim. Ponim wieś była pod rządami Tadeudz i Stanisława Kiełczewskich. Ten ostatni cału majątek rozparcelował.
 • Horodyszcze – Pierwszym właścicielem był Mikołaj a później Jan z Godziszowa, a po nich Mikołaj Dzieduszycki. Kolejnymi właścicielami byli odpowiednio: Boguski, Aleksander Michał Łaszcz, Józef Antoni Łaszcz, Anna Potocka Joachim Drzewiecki, Stanisław Drzewiecki, Konstancja Łomnicka i Stanisław Łomnicki.
 • Horoszczyce – Kolejnymi właścicielami wioski byli odpowiednio: Bartłomiej z Choroszczyc, Henryk Turek, Mikołaj z Oskierczyc, Turpynowa, Chłopiatyński, Jan Turpin Osiecki, Krystyna, Mikołaj i Jan Oszczowscy, Jan Bielawa z Rulikowa, Paweł Przedborski, Rogala Chołojewski, Adam Siekierzyński, Antoni Ożga, Emilia Dunin, Edward Rastawiecki, Mieczysław Epstein i jako ostatni Stefan Świeżawski.
 • Hulcze – Pierwszym właścicielem był Klemens z Chochlowa, a po nim odpowiednio: Godzisze herbu Gozdawa, Andrzej i Marcin z Chochlowa, Mikołaj Chmiel ,Szymon Mirecki, Prusinowska, Adam Rostkowski, Jan Michał Rostkowski, Joahim Drzewiecki, Klemens Drzewiecki, Jan Krzyżanowski, Władysław Krzyżanowski i jako ostatni Tadeusz Potworowski.
 • Kadłubiska- Kolejnymi właścicielami tych ziem byli: Jan Malicki z Malic, Marcin Kadłubski, Rybałtowska, Mikołaj Rulikowski, Domański, Koniecpolscy, Aleksander Świeżawski, Tadeusz Świeżawski, Romuald Świeżawski,Franciszek Wilhwlm Świeżawski, Kazimiera Maria Świeżawska, Eustachy Świeżawski.
 • Kosciaszyn-Byli właściciele tych ziem to: Dobra kościelne , Antoni Pawłowski, Jan Krzyżanowski, Jan Władysław Krzyżanowski, Tadeusz Potwornicki
 • Liski- Kolejni właściciele ziemscy to: dobra kościelne, rodzina Majewskich, Pawłowscy, Jan Krzyżanowski, Władysław Krzyzanowski i Jan Potwornicki.
 • Liwcze- Pierwszym właścicielem byłMikołaj Chrapka, a po nim kolejno Jakub Lewicki, Hieronim Lipski, Aleksander Michał Łaszcz, Józef Antoni Łaszcz, Anna Potocka, Jan Krzyżanowski, Tadeusz Potwornicki.
 • Myców- pierwsza wzmianka pochodzi z 1435r. kiedy to właścicielem był Gotard z Falęcic. Kolejnymi włodarzami tych terenów byli: Mikołaj syn Gotarda, Marek z Mycowa, Matczyńska i Lawska, Suchodolski , Leszczkowski, Adam Bełzecki, Józef Cetner, Anna Cetnerowa, Michał Głogowski, Wiktor Obniski, Aleksander Hulimek, Jan Bieliński.
 • Oszczów- Pierwszym właścicielem wioski był Mikołaj Żądło herbu Gozdawa. Kolejno po nim następowali: Krystyn z Oszczowa, Feliks z Oszczowa, Jan Rogalski, Gniewosz Hulewicz, Wacław Dzieduszycki, Rafał Dzieduszycki, Kołakowski, Mikołaj Radecki, Siekierzyńscy, Wilhelm Meir, Roztworowski, Trembińscy, Bartłomiej Bolesta Malawski , Franciszek i julian Malawski, Rulikowscy, Rozwadowski, Faddiej Kiełczewski, Seweryn Kiełczewski, Leonia Kiełczewska z mężem.
 • Podhajczyki- Jako pierwszy właściciel widnieje Mikołaj Kinicki, natomiast po nim byli: Mikołaj Mnich, Mikołaj Sokół, Jerzy Madaliński, Grzymała , Kadłubiński, Domański, Józef Sariusz Wojciechowski, Tadeusz Świeżawski, Jan Chrzciciel Karnicki.
 • Przewodów- Pierwszym właścicielem ziemskim był Jan Magiera, po nim kolejno: Zofia Sycygniowska, Andrzej Dembowski, Andrzej Tęczyński, Jan Tęczyński, Anna z Przewodowa, Matczyńska, Dróżbica, Marianna Leśnicka, Antoni Pawłowski, Krzyżanowski.
 • Siekierzyńce- Pierwszym notowanym właścicielem tego majątku był Mikołaj z Oskierczyc a po nim Wigand z Oskierczyc. Kolejni właściciele to: Paweł przedborski, Przedpławski Horodłowski, Rogala Chołojewski, Michał Siekierzyński, Antoni Ożga, Adam Siekierzyński, Dominik Cetner, Klemens Leszczyński, Paweł Berezowski, Emilia Dunin, Edward Rastawiecki, Mieczysław Epstein, Stefan Świeżawski.
 • Sulimów- Od 1449 r. wieś należała do Mikołaja Stompora z Malic, następnymi właścicielami tych terenów byli: Paweł, Adam , Dorota z Sulimowa, która odsprzedała majątek Janowi Bielawie, Mikołajowi Oszczowskiemu, i Krystynowi z Oszczowa. Kolejni właściciele to: Gaździcki, Niezabitowski, Marek Matczyński, Tadeusz Świeżawski, Tadeusz Wiszniewski.
 • Witków- Pierwszym właścicielem był Dymitr z Goraja, a po nim,: Andrzej Magiera, własność królewska, Jan Strzałkowski, Stanisław Sarbiewski, Franciszek Rudnicki, Antoni Pawłowski, Józef Sariusz Wojciechowski, Tytus Wojciechowski, Władysław Wojciechowski, Alojza Wojciechowska, Wincenty Rulikowski, a w końcu Józef Rulikowski.
 • Wólka Potórzyńska- Do 1773 roku majątek należał do dóbr królewskich później skonfiskowany i zamieniony z Ostrorogami na inne dobra. Od Ostrorogów odkupił go Józef Wojciechowski, po którym dziedziczył syn Tytus. Ten sprzedał majątek Władysławowi Wojciechowskiemu. Następnym właścicielem był Wincenty Rulikowski, a ostatnim jego syn Włodzimierz.
 • Wyżłów- pierwszymi właścicielami byli Jan i Marek z Mycowa. Kolejni właściciele to: Szczawiński, Borilowski, Adam Bełżecki, Anna Cetnerowa z Bełżeckich, Michał Głogowski, Ignacy Głogowski, Wiktor i Teofila Obniccy , Aleksander Hulimek.
 • Zaręka- Początki wsi nie są odległe, bowiem sięgają XIXw. Pierwszym właścicielem był Mieczysław Epstein, który odsprzedał majątek Władysławowi i Marii Świeżawskim, od których dziedziczył Stefan Świeżawski i jego syn Eustachy.
 • Zniatyn- Pierwszą znaną właścicielką była Jadwiga z Wareszyna, następni właściciele byli to: Stanisław Lipski, Mikołaj i Jan Lipski, Marek Leszczkowski, Jakub Leszczkowski, Marek z Lwszczkowskich, Bełżeccy, Hadziewscy.
 • l=sztacheten&o=6'>