Warunki do agroturystyki

Gmina Dohobyczów położona jest na obszarze Wyżyny Zachodniowołyńskiej, gdzie dominuje krajobraz pól, lasów i łąk. Okolice są spokojne, obfitujące w rośliny i zwierzęta, których nie znajdziemy w pobliżu miast. W związku z rozwojem agroturystyki władze wychodzą naprzeciw mieszkańcom tworząc Dołchobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu, otaczają ochroną parki podworskie – Dołchobyczów i Oszczów. Myśląc o potencjalnych turystach została wytyczona piesza Ścieżka „Witków”, znajdująca się na terenie miejscowości o tej samej nazwie. Wspaniałym atutem gminy jest duża liczba zabytków, które są niemałą atrakcją dla turystów. Gmina jako instytucja wspomaga rozwój agroturystyki poprzez wydawanie folderów i ulotek reklamowych zawierających atrakcyjne informacje dla turystów.
l=sztacheten&o=6'>