Walory przyrodnicze- flora i fauna

Gmina położona jest na terenach rolniczych, gdzie na krajobraz składają się pola, łąki, lasy i rzeki. Brak przemysłu sprzyja rozwojowi przyrody szeroko rozumianej. W lasach przybywa zwierzyny, którą wytrawny obserwator może napotkać na swojej drodze. Stada saren, lisy, zające, dziki możemy spotkać tu wszędzie. Znajdziemy je w lesie i na polach. Bardziej wytrwali mogą spotkać susła perełkowanego, tchórza stepowego, bobra czy jaszczurki zwinki .Obserwujemy coraz więcej gatunków ptaków, których wcześniej nie było, zakładają gniazda i w spokoju powiększają swoje stada. W skutek ocieplenia klimatu zaczęła się rozwijać bujnie flora w otaczającym nas krajobrazie . Gatunki drzew zimnolubne wyginęły a w ich miejsce pojawiły się gatunki ciepłolubne, które doskonale sobie radzą. W lasach oglądamy buk, jodłę, sosnę, cis czy świerk. Na tych terenach został utworzony Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 7307,5 ha. Obszar ten ma na celu ochronę przyrody we wszystkich ekosystemach. Około 15 % powierzchni gminy stanowią lasy, co sprzyja rozwojowi flory i fauny. Są również wyśmienite warunki na grzybobranie, od prawdziwków przez podgrzybki, kanie, opieńki i inne. Zimy są tu mroźne a lata gorące.
l=sztacheten&o=6'>