Rys historyczny

Pierwsze ślady istnienia człowieka na tych terenach datujemy na około X tysiąclecie przed Chrystusem,[ ówczesna epoka paleolitu]. Ludność zaczęła osiedlać się w pobliżu rzek i jezior tworząc kolonie osadnicze. Początkowo życie miało charakter zbieraczo - łowiecki, ale z czasem nauczono się hodowli zwierząt i uprawy roślin. Już w VI tysiącleciu pojawił się na tych ziemiach osiadły tryb życia i nastąpił rozwój osadnictwa. Z biegiem czasu ziemie te przechodziły w różne posiadanie od państwa morawskiego, przez ruskie, kijowskie po polskie będące pod wpływem cara. Ziemie te znajdowały się również pod zaborem austryjackim w 1773r. Następnie w 1807r. część ziem weszła w skład Księstwa Warszawskiego, ale w dalszym ciągu przetaczały się tu wojny, najazdy i pożogi. Ludność była nękana przez najazdy jak rówież uciśniona przez właścicieli ziemskich. Chłopi nie mieli żadnych praw , wobec tego zaczęli się buntować przeciw swoim panom. W wyniku buntów z czasem nastąpiło tu uwłaszczenie w 1864. Takie niespokojne czasy miały miejsce aż do zakończenia II wojny światowej. W1947r. nastąpiło przesiedlenie rdzennej ludności ukraińskiej za Bug, a tu zaczeli osiedlać się tak zwani „zabużanie”, oraz inna ludność napływowa z Polski. Nastały czasy spokoju i odbudowy. Stopniowo ludzie zajmowali ziemie i osiedlali się na stałe. Czasy spokojnej uprawy roli nie trwały jednak długo. W1968 roku utworzono tu dwa potężne Kombinaty Rolne, do których wcielono przymusowo ludność wiejską. W wyniku tej operacji powoli zaczęła znikać typowa zabudowa zagrodowa, zaczęły powstawać murowane domki spółdzielcze .Po 1989 roku rozpoczął się kryzys w rolnictwie. Pojawiły się kłopoty ze zbytem płodów rolnych oraz spadek ich cen, co doprowadziło do upadku Państwowych Gospodarstw Rolnych, a ziemia została wydzierżawiona, sprzedana lub zasiliła zasoby rolne Skarbu Państwa.
l=sztacheten&o=6'>