Okres II wojny światowej

1 września 1939 roku skończył się czas spokoju i bezpiecznego życia. Rozpoczęła się II wojna światowa. Był to bardzo trudny i niebezpieczny okres dla ludzi zamieszkujących te tereny. 24 i 25 września 1939 roku jednostki armii sowieckiej toczyły zaciekłe walki z oddziałami polskimi. Od 12 października ziemie te weszły w skład Generalnej Guberni. Okupant był bardzo okrutny i przysparzał wielu cierpień i tragedii. W odwecie miejscowa ludność zaczęła organizować się w oddziały. Ludność stawiała duży opór wrogowi, który zabijał, palił i niszczył. W 1942 roku powstała Armia Krajowa. Przeciwko wrogowi skutecznie walczył tu pluton z 8 kompanii pod dowództwem Franciszka Naszyńskiegio. Krwawe walki toczyły się pod Witkowem, Kadłubiskami i Dołhobyczowem. Na terenach gminy Dołhobyczów działały Bataliony Chłopskie. Miejscowej ludności bronił oddział Stanisława Basaja pseudonim „Ryś”. Ukraińcy utworzyli armię tzw. UPA i od 1942 roku zaczęli napadać na ludność polską mordując, paląc i rabując. Ukraińcy szli od miejscowości do miejscowości, palili i zabijali, od kołyski po starców, chorych i cierpiących. Armia Krajowa stawiała silny i skuteczny opór, oddziały łączyły siły aby pokonać wroga. Jednak ten niszczył wszystko na swojej drodze. Zniszczeń doznały wszystkie miejscowości gminy Dołhobyczów. Wiele dworów, pałaców, cerkwi i kościołów zostało spalonych, bywało że i z ludźmi. Taki terror trwał do 1947 roku, kiedy to ludność ukraińska została przesiedlona za Bug a tu zaczęli przybywać ludzie , którzy uciekli z Wołynia i których tu przesiedlono. Z upływem czasu, po latach cierpień i prześladowań zaczynało się w miarę spokojne życie i odbudowa. Pomimo wielu lat, jakie minęły od tych strasznych wydarzeń, ludzie doskonale pamiętają przeżyty koszmar, szczególnie ci starsi, którzy byli światkami tamtych dni.
l=sztacheten&o=6'>